Digitale geletterdheid op de Spinner

Vanaf groep 5 wordt er bij ons gewerkt op een Chromebook. Groep 4 werkt dagelijks met een tablet.

Ook in de kleutergroepen en groep 3 wordt er veel gewerkt met de iPad!

Werken met digitale middelen behoort tot de digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid gaat om het bewust en verantwoordelijk omgaan met o.a. digitale technologie 🌐

Op de foto’s groep 3 die oefent met de software van Veilig Leren Lezen 🐝