Ouders / Verzorgers

​Ouderbetrokkenheid

Ouders vertrouwen dat wat hen het meest dierbaar is toe aan de school en zijn daarmee ook verbonden aan de school. Het team vindt het van groot belang dat er een goed contact bestaat tussen de school en ouders. Ouders zijn een onmisbare schakel, ‘samen maken wij de school’. Voor kinderen is een goede samenwerking belangrijk. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van een kind staat de ouder aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. Ouders als ervaringsdeskundige en leerkrachten als onderwijsprofessionals. Daarom willen we met ouders samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, zodat betrokkenheid van ouders tot succes leidt.

Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. Het is belangrijk dat ouders zowel hoge als redelijke verwachtingen hebben van de prestaties van hun kind. En zich actief bemoeien met het schoolleven van hun kind. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Ouders helpen hun kind naar school en praten met hun kind over school
  2. Ouders wisselen met school belangrijke informatie uit. Over schoolprogramma’s, vorderingen van uw kind, over opvoeding en belangrijke gebeurtenissen thuis.
  3. Ouders helpen hun kind met huiswerk maken. Bijvoorbeeld door het kind te helpen met huiswerkopdrachtjes als tafels oefenen, lezen of door te helpen bij een spreekbeurt/leeropdracht.
  4. Ouders helpen bij activiteiten op school. Bij een aantal activiteiten kan de school hulp van ouders goed gebruiken. Wilt u helpen dan kunt u dit bij de leerkracht melden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kinderen een positieve invloed heeft op de prestaties en het welbevinden van het kind.